Me këtë rast, KON-i ka kërkuar informata shtesë nga KOK-u. Krahas hetimit, KON-i ka kërkuar nga KOK-u që të njoftohet më herët nëse sportistët e Kosovës mund të hasin në probleme të tilla.

Bordi Ekzekutiv i KOK-ut, në mbledhjen e 19-të që po mbahet vendosi që të kërkohet edhe një herë nga federatat sportive që të njoftojnë KOK-un me kohë, nëse kampionatet në të cilat marrin pjesë, mbahen në shtetet të cilat nuk e njohin Pavarësinë e Republikës së Kosovës.

Në rast se federatat vonohen me njoftim, atëherë edhe kërkesa e KOK-ut në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar nuk do të merret parasysh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here