Auditori i Përgjithshëm, Besnik Osmani, në fjalën e tij në hapje të punimeve të kësaj Tryeze ka theksuar se bashkëpunimi me shoqërinë civile është shumë i rëndësishëm dhe se propozimet dhe sugjerimet që vijnë nga këto organizata trajtohen në mënyrë të veçantë.

Zëvendës Auditori i Përgjithshëm, Ilir Salihu, gjatë prezantimit të Planit Strategjik të ZKA-së ka shpalosur informata të detajuara mbi qëllimet dhe objektivat strategjike të ZKA-së për tu realizuar sipas këtij plani dhe për analizat e mjedisit dhe identifikimin e sfidave dhe boshllëqeve me të cilat ZKA mund të përballet në tri vitet e ardhshme gjatë realizimit.

Pjesëmarrësit kanë vlerësuar lart gatishmërinë e Zyrës Kombëtare të Auditimit për të qenë e hapur dhe bashkëpunuese me shoqërinë civile ndërsa Planin Strategjik të ZKA-së e vlerësuan si ambicioz por që me angazhim dhe fonde të mjaftueshme mund të realizohet.

Të pranishmit vlerësuan se ZKA ka treguar një rritje të dukshme në performancë viteve të fundit, ndërsa e një rëndësie të veçantë u cilësua rritja e numrit të auditimeve të performancës.

Diskutimi i Projekt Planit Strategjik të ZKA-së 2018 – 2021, do të vazhdojë ditëve në vijim edhe me partnerë tjerë dhe palë të interesit të ZKA-së./Lajmi.net/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here