Disclaimer – Mohim

[kibox title=”Disclaimer – Mospranim” style=”bubbles” box_color=”#2749a2″]

Disclaimer

Kosova-Info.com is absolutely legal and contains only legal news and is legal news distribution portal, our portal contains links to/from other websites on the internet that make the embedded feature available like youtube , dialymotion ,justin.tv, ustream.tv, Selfcast, yycast, cast3d etc.

We do not host or upload any video/music, Kosova-Info.com is not responsible for the legality of the content of other linked sites.

If you have any legal issues please contact appropriate media file owners/hosters.

All content from other sites is copyright of their respective owners.

Anyone who thinks that we have infringed copyright or are not in accordance with the laws feel free to [kibutton url=”http://kosova-info.com/contact/” target=”blank” style=”stroked” background=”#2749a2″ icon=”icon: envelope-o”]Contact us[/kibutton]

[kidivider top=”no”]

Mospranim / Mohim

Kosova-Info.com është absolutisht ligjor dhe përmban vetëm lajme ligjore dhe është portal ligjor për shpërndarjen e lajmeve , portali ynë përmban lidhje nga faqe të tjera në internet që e vëjnë në dispozicion tipare ’embedded’ si youtube,dialymotion,justin.tv, ustream.tv, Selfcast, yycast, cast3d etj

Ne nuk mbajmë  apo ngarkojmë  ndonjë video / muzikë  , Kosova-Info.com nuk është përgjegjës për ligjshmërinë e përmbajtjes  të web siteve të tjera të lidhura.

Nëse keni ndonjë çështje ligjore ju lutem kontaktoni pronarët/hosteret e  përshtatshëm përkatës te media fileve apo skedarëve .

Të gjitha përmbajtjet nga faqe/site të tjera janë në pronësi apo autorsi të  pronarëve të tyre përkatëse.

Kushdo që mendon se kemi shkelur të drejtën e autorit ose përmbajtjet nuk janë në përputhje me ligjet ndjehuni të lirë të na [kibutton url=”http://kosova-info.com/contact/” target=”blank” style=”stroked” background=”#2749a2″ icon=”icon: envelope-o”]Kontaktoni[/kibutton]

[/kibox]

© Copyright www.Kosova-Info.com 2014 - 2019 | Email: info@kosova-info.com | Marketing: marketing@kosova-info.com