Terms of use - Kushtet e perdorimit

Terms of use  

All rights are reserved

This portal is maintained by the company “Kosovo-Info”

The materials and informations in this portal may be copied only if the news source is quoted, is not allowed to be printed, or used in any form for profit without the approval of the directors of “Kosovo-Info”.

 

Kushtet e perdorimit

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara .

Ky portal mirëmbahet nga kompania “Kosova-Info”.

Materialet dhe informacionet në këtë portal mund të kopjohen vetëm nese citohet burimi i lajmit ,nuk lejohet të shtypen, ose të përdoren në çfarëdo forme tjetër për qëllime përfitimi, pa miratimin e drejtuesve të “Kosova-Info”.

© Copyright www.Kosova-Info.com 2014 - 2019 | Email: info@kosova-info.com | Marketing: marketing@kosova-info.com